• 1115    
  • [email protected]      
  • Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 656, Cavadxan 32\43 bina 31C, Ak. H. Əliyev 69E

DMüalicəvi masaj

Müalicəvi masaj – müxtəlif xəstəliklərin profilakktika və mülaicəsində ən yaxşı üsuldur. Masaj dəridə qidalanma
proseslərini yaxşılaşdıraraq, onu qabıqlanan epidermisdən təmizləyir, tər və piy vəzilərinin funksiyasını
stimullaşdırır. İnfiltratların sorulmasına səbəb olur, maddələr mübadiləsini aktivləşdirir, üzv və toxumalarda qaz
mübadiləsini artırır. 
Masajın təsiri altında qan və limfa dövranı yaxşılaşır, limfa və qan damarlarının tonusu normallaşır, yığılma
funksiyası yaxşılaşır nəticədə əzələlərizn işgörmə qabiliyyəti və gücü artır. Masaj oynaqlarda qan dövranını
yaxılaşdırır, orada yığılmış maye və potoloji çöküntülərin sorulmasını tezləşdiri oynq və bağları möhkəmləndirir.

Services include:

  • Preventive care for children with pit and fissure sealants
  • Regular dental screening and maintenance
  • Complete Orthodontic analysis
  • Bone grafting and GTR for periodontally compromised dentition
  • Night guard/Splint for Bruxism or teeth grinding
  • Smile Analysis to assess and improve facial aesthetics and smile lin
  • Dental experts ensures that you receive the finest
  • Aesthetic fillings & metal free crowns: All ceramic, Inceram

DOCTORS

Professional Doctor's Dermatology & Cosmetology

Our teams of qualified and skilled physicians provide a personalized experience in a caring and comfortable environment to enhance the quality of life of our patients. Utilizing the latest medical technologies and treatments, our staff are committed to delivering convenient and valuable services to meet the needs of the community.