• 1115    
  • [email protected]      
  • Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 656, Cavadxan 32\43 bina 31C, Ak. H. Əliyev 69E

Müalicəvi qimnastika

Müalicəvi gimnastika – bu, müxtəlif xəstəliklər zamanı travmaların alınmasından sonra reabilitasiya üçün həyata keçirilən tədbirlər kompleski olmaqla yanaşı eləcə də, bu xəstəliklərin profilaktikası metodudur. MBT xüsusi olaraq seçilmiş fiziki hərəkətləri, eləcə də, düzgün tənəffüs üsullarını da istifadə edir. Necə deyərlər, “hərəkət – həyatdır” və hiqəqətən də, qədim və indki  dövrün bir çox loğmanları, həkimləri, alimləri bunu təsdiq etmişdirlər. Hərəkət boyun artmasının, eləcə də, insan orqanizminin inkişafının əsas stimulyatorudur.

Müalicəvi bədən tərbiyəsini əksər hallarda fizioterapevtik proseduralar, eləcə də, müalicəvi massajla birlikdə tətbiq edirlər.
Müalicəvi bədən tərbiyəsini növbəti hallarda tətbiq edirlər:
  • İnsanın iş qabiliyyətinin və fiziki fəallığının bərpa olunması və artırılması üçün
  • İnsanın psixoemosional vəziyyətinin stabilləşdirilməsi və harmonizasiyası üçün
  • Maddələr mübadiləsinin ümumi səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və bərpa olunması üüçn
  • Bədənin əzələlərinin möhkəmləndirilməsi və insanın fiziki fəallığının bərpa olunması üçün
  • Ağrı sancılarının intensivliyinin və tezliyinin artırılması üçün
  • Tarazlıq hissinin və hərəkətlərin koordinasiyasının təshih olunması üçün
  • Bədəndə limfa və qan dövranının stimulyasiyası
  • Pozulmuş fiziki funksiyaların komensasiyası üçün uyğun mexanizmlərin işlənib hazırlanması

 

Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla 1 saat keçirilir, hər qrupda 6-7 pasiyent olur